Golf

Power – Golfen voor Anders Validen HandiGolf Fonds NGG


Begin 2010 is het Golf MEE project ontwikkeld en van start gegaan. In samenwerking met zowel de NGF als de PGA Holland  zijn in een groot aantal revalidatiecentra de bewegingsagogen opgeleid om de beginselen van het golfspel bij te brengen aan nieuw gehandicapten. Tevens heeft het Fonds NGG een bijdrage geleverd aan een cursus om golfprofessionals bij te scholen in het lesgeven aan mensen met verschillende fysieke beperkingen.